kineziologie

Kineziologie je podle mých zkušeností NEJRYCHLEJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ METODA, jak se zbavit psychické a mentální zátěže ve svém životě.

Kineziologie je holistický přístup, který bere v potaz osobu jako celek, a to na úrovni emoční, fyzické, mentální i duchovní a tyto roviny propojuje. Nejprve se věnujeme opětovnému navození rovnováhy v oblastech, které se jeví jako prioritní. Hlavním cílem je doprovodit Vás na Vaší cestě k samostatnému využití celého vašeho potenciálu.

Kineziologie je ucelený souhrn jemných, respektujících a neinvazivních technik, které účinně uvolňují stres a proměňují váš život díky terapeutickým nástrojům, jejich použití je velmi snadné. Tyto nástroje vám dennodenně umožní dosáhnout vašich osobních cílů, pokud jde o váš pocit blaha a pohody.

V rámci uceleného přístupu jsou součástí mého repertoáru různé techniky pomáhající k navození rovnováhy tak, aby odpovídaly rozdílným potřebám jednotlivců. Cílem těchto technik inspirovaných tradiční čínskou medicínou i osteopatií, je uvést do rovnováhy proudění energie ve vašem těle.

Kineziologie vám nabízí bezpečný osobní prostor, v němž můžete postupovat vpřed při hledání řešení pro hlavní problémy ve vašem životě. Uvědomění, která v tomto prostoru proběhnou, mají přímý vliv na vaše chování i vaše vnímání skutečnosti. Zjistíte, že hranice, které si sami stavíte, můžete také překonat. Kineziologie vám umožňuje připomenout si, že máte schopnosti a dovednosti potřebné k aktualizaci těch postojů a vzorců chování, které již neodpovídají vašemu současnému životu.

Kineziologie vám také umožní propojit se se sebou samým a s vlastním tělem. Pomůže vám integrovat nové myšlenky a jednat s respektem k sobě sama i k vašim hodnotám.

Techniky, které ovládám a nabízím:

Svalový test 1

Muscle testing 1 Papikova
Muscle testing 2 Papikova Kinesiology Geneve

Svalový test 2

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ kineziologie

Na začátku našeho sezení společně nastavíme vhodný rámec a vytvoříme bezpečný prostor. Je to první krok, který považuji za zásadní.

Můj přístup je založený na vzájemném respektu, nehodnocení a naprosté důvěrnosti informací. Můžete kdykoli říct „stop“ (pokud zažíváte jakýkoli pocit nepohody). Tato pravidla umožňují vytvořit terapeutický vztah založený na důvěře. 

Na základě vaší úvodní žádosti společně stanovíme cíl sezení a určíme téma, jemuž se budeme věnovat. Během sezení používám svalový test, který měří reakci svalového napětí. Funguje jako ukazatel energetické změny, která ve vašem těle probíhá. Tento test mi umožňuje vybrat techniku nejvhodnější pro práci na vašem tématu.

V průběhu celého sezení vám ke svalovému testu poskytuji vysvětlení, abyste vždy věděli, co se právě odehrává.

Objevíte svou schopnost pozorovat sebe sama, čímž získáte přístup k mocnému nástroji, jehož prostřednictvím si o sobě dokážete uvědomit důležité věci.

Poté, co vybereme nejvhodnější techniku, spolu provedeme vhodná cvičení, která respektují vaše fyzické i emoční hranice.

Vyrovnávacích cvičení existuje mnoho druhů: může se jednat o uvolnění emočního stresu pomocí vizualice, pohyby očí, jemná fyzická cvičení, která vás zbaví tělesného napětí, masáž akupunkturních bodů či obratlů, stimulaci neurovaskulárních bodů a podobně. Všechny tyto možnosti jsou součástí palety technik, které používám.

Během sezení s vámi komunikuji otevřeným a upřímným způsobem. Je to nejlepší způsob provázení na cestě k uzdravení.

Vaše dojmy a pocity vyjádřené během sezení i na jeho konci vnímám jako zásadní informace, které nám umožňují zhodnotit vaši proměnu v rámci vámi stanoveného cíle.